Nadzhom Arti Kalimah Thoyyibah

Keyakinan seorang muslim terhadap sang pencipta menjadi sorot utama yang harus dilakukan, namun ada beberapa orang diantara kita khususnya yang mesantren wajib mengaplikasikan setelah adanya dakwah yang sampai dari guru kita kemudian kita wajib mengajarkanya kepada yang lain, kalimah thoyyibah ini saya tulis berdasarkan refferensi dari guru saya yang mengajarkan begitu banyak hal terutama dalam keagaamaan di pondok pesantren ulul albab beliau selau di sapa Ust. Ihab padahal nama aslinya bukan Ihab namun sudah menjadi kebiasan para santri kepada beliau menyapa dengan sebuatan tersebut.
kalimah Thoyyibah yang harus selalu menjadi patokan dalam beragam untuk mencapai kema'rifatan diri seseorang terhadap apa yang diciptakan oleh allah SWT.

Dengan ditulisnya nadzhom Kalimah thoyyibah ini dalam bahasa SUNDA mudah mudahan bermanfaat untuk kita semua

Laa illaaha illallooh
Tujih harti masing pageuh
Kahiji dina manahna
Laa maujuuda ilalllooh

                        Laa maujuuda illallooh
                        Dina harti nukahiji
                        Taya pangeran nu buki
                        Anging allah nu ssahiji

Dzat allah taya bilangan
Dua atawa lobaan
Hiji lain sabagian
Tian dzat nu lobaan

                        Erta harti whdaniyat
                        Nu disebutna teh fidz-dzat
                        Nu ngeweuhken kana sifat
                        Kana kam munfashil fid-dzat

Laa illaha illallaooh
Harti nu kaduana
Wahdaniatna fidz-dzatna
Newehkeun kam muttashillana

                        Hiji allah lain gabungan
                        Lain meunang ngahijikeun
                        Jeng lain meunang ngantetkeun
                        Hiji beda tinu sejen

Atuh salah patekadan
Nu majarken dzat pangeran
Eta gabingan tiluan
Nu kitu tekad musyrikin

                        Laa illaha illallooh
                        Harti nu katiluna
                        Taya sifat ka pangeranan
                        Salin ti dzat allahna

Wahdatul maujud ngarana
Ku sifat ngewehkeunana
Kam munfshil Fish_shifatna
Ku sifat ngewehkeunana
Wjib disyahadatkenana

                        Saha jalma nu nekadken   
                        Aya sifat ka pangeranan
                        Di salian dzat allahna
                        Eta hukumna musyrikin

Laa illaha illallooh
Laa maujuuda illalloh
Harti nu ka opatna
Taya bilangan sifatna

                        Ngan hiji allah sifatna
                        Dina masing-masing jinisna
                        Teu aya rangkepanana
                        Conto qudrot jeng elmuna
Mun aya rangkepanana
Tina hiji jinis sifatna
Saperti loba qudrotna
Tah eta pasti apesna
                        Tah ieu wahdaniatna
                        Fish-shifat nganafikeunana
                        Kana kam muttashil ngarana
                        Kade pabeulit eusina

Laa illaha illallooh
La maujuudu illalloh
Arti anu ka limana
Teu aya tapak damelanana

                        Anging damelan allahna
                        Nu sejena taya tapakna
                        Tapi darmaning nymbungna
                        Allah nu nyambungkenana

Ieu ma’ua teh ngarana
Wahdatul maujud Af’alna
Nu nyebut kam munfashilna
Kudu ditekadkeunana

                        Saha jalma nu nekadkeun
                        Salian ti dzat pangeran
                        Eta ya nu napakan
                        Hukumna eta musyrikin

Laa illaaha illallooh
Harti nu ka genepna
Laa ma’buda illallooh
Teu aya nu disembahna

                        Anu hak di ibadahan
                        Salian dzat allahna
                        Mun nyembah kanu sejena
                        Eta musyrikin hukumna

Laa illaaha illallooh
Harti anu katujuhna
Laa ma’buda illallooh
Teu aya nu di suprihna

                        Teu aya nu hak di guguna
                        Dipake pedomanana
                        Larangan jeng parentahna
                        Anging parentah allahna

Tina harti ngamanaan
Hiji dipake pedoman
Dauh allah dina Qur’an
Rejeung hadist di utusan
                        Mun boga deui pedoman
                        Dina harti ka agamaan
                        Salian ti dzat pangeran
                        Eta hukumna musyrikin

Komentar